Aktualności

Rekrutacja na studia niestacjonarne !

Do 16 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy można zarejestrować się w systemie elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia na rok akademicki 2018/2019 w ramach rekrutacji uzupełniającej na I rok studiów niestacjonarnych.

Wśród kierunków studiów pierwszego stopnia, które prowadzą jeszcze nabór na studia niestacjonarne są:

Ponadto są wolne miejsca na studiach drugiego stopnia na kierunkach:

Terminy rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów na studia niestacjonarne:

- elektroniczna rejestracja kandydatów - do 16 października 2018 r.

- przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 16-17 października 2018 r. w godz. od 8:00 do 15:00

- ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów - 18 października 2018 r.