Aktualności

  • 08.03.2018 Realizacja Sprzedaży Omnikanałowej. Oracle
  • 15.03.2018 Zagadnienia bezpieczeństwa - przykłady zagrożeń dla handlu detalicznego i metody zabezpieczeń. Accenture
  • 10.04.2018 Przetwarzanie dużych ilości danych - monitorowanie i poprawa wydajności baz danych. Accenture
  • 12.04.2018 Planowanie Łańcucha Dostaw. Oracle
  • 09.05.2018 Zagadnienie poprawy wydajności kodu SQL w ujęciu praktycznym. Accenture
  • 10.05.2018 Integracja Rozwiązań i Architektura. Oracle