Aktualności

„Henrykówka” na zajęciach w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Uczniowie klasy 2 z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy, kształcący się w zawodzie technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej rozpoczęli zajęcia z przedmiotów montaż systemów energetyki odnawialnej i obsługa systemów energetyki odnawialnej.

 

Zobacz więcej